Jakie znamy rodzaje repozytorium?

Jakie znamy rodzaje repozytorium?

Żyjąc w dobie ciągłego rozwoju technologicznego dostrzegamy, że niektóre pojęcia stają się uniwersalne i można do nich przypisać sporo różnych definicji. Obecnie chcę przedstawić wam system repozytoryjny, jaki ostatnimi czasy znacznie się zmienił. Przedstawimy sobie różne repozytoria, żebyście mogli odróżnić różne typy tego rozwiązania.

Usługa repozytorium jest rozwiązaniem technologicznym, które służy przede wszystkim do magazynowania, gromadzenia i udostępniania różnego typu danych. Trzeba rozróżniać usługę repozytorium od bibliotek cyfrowych a także platform, jakie udostępniają jedynie aktualne treści. Natomiast repozytorium gromadzi nie tylko nowe kopie danych ale także archiwalne wersje plików. Założeniem repozytorium jest też selekcjonowanie oraz sortowanie danych oddanych do przetrzymania. Odpowiednie repozytorium to takie, które należy do sieci międzynarodowej infrastruktury repozytoryjnej.

Są przeróżne typy repozytoriów, a sam system repozytoryjny złożony jest z wielu różnych narzędzi odpowiednio podzielonych na poszczególne kategorie. Wyróżniamy następujące typy repozytoriów:

1. Repozytorium instytucjonalne – jak sama nazwa wskazuje otwierane jest przez instytucje. Służy ono w głównej mierze do gromadzenia i promowania prac, których twórcami są jednostki należące do danej organizacji. Oprócz tego repozytorium instytucjonalne dopomaga w jakiś sposób administrować instytucją. Dużym plusem tego typu repozytoriów jest opcja sporządzania nader szczegółowych statystyk.

2. Repozytorium dziedzinowe – tu osobiste rezultaty doświadczeń, publikacje i efekty pracy mogą deponować naukowcy z ustalonej dziedziny nauki. Jako typowy przykład repozytorium dziedzinowego można wymienić arXiv, jakie dostarcza specjalistom z dziedziny fizyki wiadomości o nowych pracach.

3. Repozytorium projektowe – ideałem może być repozytorium ECNIS. Jest to potężny projekt kilku organizacji, jaki może posługiwać się repozytorium w zamysłach ulepszenia komunikacji oraz zbiorczego przedstawiania efektów projektu.

4. Repozytorium danych – wyjątkowa kategoria repozytoriów. Repozytoriów publikacji jest o wiele więcej aniżeli repozytoriów danych. Repozytoria danych mimo to bezustannie się rozwijają, a dopomaga im w tym wprowadzenie polityk instytucjonalnych. Jeżeli repozytoria danych będą nadal kształtowały się w tak zawrotnym tempie to niedługo będą się dzieliły na instytucjonalne i dziedzinowe.

Przedstawiłem jedynie parę przykładów repozytoriów. Szczerze mówiąc jest ich naprawdę niezmiernie dużo. Niektóre kwalifikowane} są do repozytoriów treści inne zaś do repozytoriów danych. W necie istnieje wiele otwartych repozytoriów, z jakich można skorzystać. Założyć repozytorium możemy również z pomocą jednostek, które świadczą usługę repozytorium w swoich rozwiązaniach biznesowych.