Elementy programu C++

Elementy programu C++

deklaracje, definicje, instrukcje.

Deklaracje i definicje

Deklaracja przydziela nazwę (identyfikator) określonemu obiektowi, np. stałej, zmiennej czy funkcji. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez …

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy sterujące pracą kompilatora są oznaczonymi znakiem # i najczęściej poprzedzają program.

Dyrektywa include

Dyrektywa include podaje nazwę pliku nagłówkowego modułu, którego zawartość jest włączana do programu. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka …