Elementy programu C++

Elementy programu C++

deklaracje, definicje, instrukcje.

Deklaracje i definicje

Deklaracja przydziela nazwę (identyfikator) określonemu obiektowi, np. stałej, zmiennej czy funkcji. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez …

Elementy języka C++

Elementy języka C++

Elementy języka C+ + to:

• identyfikatory,
• liczby,
• napisy,
• znaki,
• słowa kluczowe,
• słowa zastrzeżone,
• ograniczniki,
• komentarze.

Identyfikator

Identyfikator to dowolny ciąg liter lub cyfr zaczynający się od litery. Może zawierać …

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy sterujące pracą kompilatora są oznaczonymi znakiem # i najczęściej poprzedzają program.

Dyrektywa include

Dyrektywa include podaje nazwę pliku nagłówkowego modułu, którego zawartość jest włączana do programu. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka …

Moduły w C++

Moduły w C++

Moduł — część programu umieszczona w odrębnym pliku tekstowym. W C++ moduł jest podzielony na dwa pliki fizyczne:

• plik nagłówkowy — z rozszerzeniem .h,

• plik implementacyjny — z rozszerzeniem .cpp.

Plik nagłówkowy zawiera deklaracje eksportowanych …

Program w C++

Program w C++

Program w języku C + + jest funkcją o standardowej nazwie main i jako funkcja może przyjmować parametry i zwracać wynik. Program składa się z:

• dyrektyw kompilatora,

• nagłówka programu,

• bloku instrukcji.

Nagłówek programu specyfikuje …

Struktura dokumentu HTML

Dokumenty HTML są zwykłymi plikami tekstowymi z rozszerzeniem html lub htm. Do tworzenia plików tekstowych można więc użyć dowolnego edytora, który umożliwia utworzenie pliku tekstowego ASCII. Oczywiście istnieje szereg wyspecjalizowanych programów ułatwiających tworzenie tego typu dokumentów. Do najważniejszych ich cech …

Czy w pliku robots.txt można stosować wykluczanie?

Czy w pliku robots.txt można stosować wykluczanie?

Plik robots.txt pozwala oczywiście na blokowanie katalogów przy jednoczesnym odblokowaniu poszczególnych elementów nim zawartych (dokumentów i podkatalogów).

Przykład:

User-agent:*

Disallow: /test/
Allow: /test/odlokowana-podstrona-1.html
Allow: /test/odlokowana-podstrona-2.html
Allow: /test/odblokowany-katalog/

Możliwa jest ma się rozumieć również