Elementy programu C++

Elementy programu C++

deklaracje, definicje, instrukcje.

Deklaracje i definicje

Deklaracja przydziela nazwę (identyfikator) określonemu obiektowi, np. stałej, zmiennej czy funkcji. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez programistę.

Definicja przydziela pamięć zmiennym i stałym, natomiast w przypadku funkcji opisuje ich zachowanie. Deklaracja zmiennej jest najczęściej jej definicją (z wyjątkiem zmiennych poprzedzonych słowem extern eksportowanych przez moduł).

Deklaracja stałej standardowego typu całkowitego int:

const wymiar=100;

Deklaracja zmiennej standardowego typu całkowitego int:

int n;

Deklaracja może zawierać listę zmiennych tego samego typu. Niektóre zmienne mogą być inicjowane łącznie z deklaracją.:

int i ,j,k;
int i,j,k,n=10;

Deklaracja funkcji kwadrat obliczającej pole:

int kwadrat(int);

Deklaracja funkcji wymaga podania jej definicji.

Instrukcje

Instrukcja określa operację wykonywaną na argumentach. Instrukcje języka C++ dzieli się na proste i strukturalne.

Instrukcje proste wykonują jedno działanie. Są nimi:

• instrukcja (operator) przypisania,

• wywołanie funkcji,

• przejście bezwarunkowe — skok do innej części programu.

Instrukcje strukturalne są zbudowane z wielu instrukcji, zarówno prostych, jak i strukturalnych. Strukturalne są następujące instrukcje:

• złożona,

• warunkowa,

• iteracyjna,

• wyboru.

Każda instrukcja kończy się znakiem średnika — ;, który jest operatorem następstwa. Powoduje on, że następna instrukcja będzie wykonywana dopiero po zakończeniu poprzedniej.

Instrukcje są wykonywane w kolejności zapisu w programie. Kolejność wykonywania instrukcji może zostać zmieniona przez instrukcje sterujące, tj. instrukcję warunkową, instrukcje iteracyjne, instrukcję wyboru, instrukcję skoku oraz wywołanie funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *