Elementy programu C++

Elementy programu C++

deklaracje, definicje, instrukcje.

Deklaracje i definicje

Deklaracja przydziela nazwę (identyfikator) określonemu obiektowi, np. stałej, zmiennej czy funkcji. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez programistę.

Definicja przydziela pamięć zmiennym i stałym, natomiast w przypadku funkcji opisuje ich zachowanie. Deklaracja zmiennej jest najczęściej jej definicją (z wyjątkiem zmiennych poprzedzonych słowem extern eksportowanych przez moduł).

Deklaracja stałej standardowego typu całkowitego int:

const wymiar=100;

Deklaracja zmiennej standardowego typu całkowitego int:

int n;

Deklaracja może zawierać listę zmiennych tego samego typu. Niektóre zmienne mogą być inicjowane łącznie z deklaracją.:

int i ,j,k;
int i,j,k,n=10;

Deklaracja funkcji kwadrat obliczającej pole:

int kwadrat(int);

Deklaracja funkcji wymaga podania jej definicji.

Instrukcje

Instrukcja określa operację wykonywaną na argumentach. Instrukcje języka C++ dzieli się na proste i strukturalne.

Instrukcje proste wykonują jedno działanie. Są nimi:

• instrukcja (operator) przypisania,

• wywołanie funkcji,

• przejście bezwarunkowe — skok do innej części programu.

Instrukcje strukturalne są zbudowane z wielu instrukcji, zarówno prostych, jak i strukturalnych. Strukturalne są następujące instrukcje:

• złożona,

• warunkowa,

• iteracyjna,

• wyboru.

Każda instrukcja kończy się znakiem średnika — ;, który jest operatorem następstwa. Powoduje on, że następna instrukcja będzie wykonywana dopiero po zakończeniu poprzedniej.

Instrukcje są wykonywane w kolejności zapisu w programie. Kolejność wykonywania instrukcji może zostać zmieniona przez instrukcje sterujące, tj. instrukcję warunkową, instrukcje iteracyjne, instrukcję wyboru, instrukcję skoku oraz wywołanie funkcji.