Moduły w C++

Moduły w C++

Moduł — część programu umieszczona w odrębnym pliku tekstowym. W C++ moduł jest podzielony na dwa pliki fizyczne:

• plik nagłówkowy — z rozszerzeniem .h,

• plik implementacyjny — z rozszerzeniem .cpp.

Plik nagłówkowy zawiera deklaracje eksportowanych elementów modułu, zaś plik implementacyjny zawiera ich definicje oraz lokalne deklaracje i definicje.

Moduły są włączane do programu w wersji źródłowej lub wynikowej. Moduły nagłówkowe włączane w wersji źródłowej zawierają deklaracje i implementacje funkcji.

Moduły powinny być kompilowane warunkowo, aby kod modułu był włączany do programu tylko jeden raz.