Jakie rozwiązania mylimy z backupem?

Jakie rozwiązania mylimy z backupem?

Backup jest pojęciem nad wyraz ogólnym, jakie zazwyczaj mylone jest przez internautów z pokrewnymi usługami. Omyłki takie nie są zgoła bezpodstawne, gdyż narzędzia, jakie tu wam przedstawimy posiadają jakieś znamiona backupu. Jednakże wszystkie te rozwiązania nie spełniają wszystkich cech charakterystycznych dla kopii bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest tutaj wyrażeniem, które stawia się na pierwszym miejscu. Spójrzmy na sprecyzowany wzorzec zaciągnięty prosto z życia: jeśli weźmiemy macierz RAID wówczas fundamentalna różnica bazuje na trybie zapisywania danych; mirroring to znowu aktualne powielanie, a backup online to dublowanie stanu systemu w odpowiednio sprecyzowanym czasie. Wynika z tego, iż macierz jest jedynie metodą zapisywania i składowania plików lecz nie zabezpiecza przed zagrożeniem takim jak przypadkowe nadpisanie danych. Wówczas też czynność ta nie jest uznawana jako pełne zabezpieczenie danych.

Bardzo systematycznie mylonym pojęciem z backupem jest archiwizacja danych. Głównym zamysłem archiwizacji jest podział danych na wybrane kategorie, w taki sposób by użytkownik mógł w dowolnej chwili trafić do interesujących zasobów. Od strony archiwizacji oryginalne dane transportowane są z jednego miejsca w drugie, natomiast jeśli mówimy o backupie danych to początkowe dane pozostają zawsze na wcześniejszym miejscu, a ich kopia jest deponowana na nośnikach zewnętrznych. Tym co wyłącza archiwizację jako kopie zapasową jest też obecna jedna wersja danych.

Jakie pojęcia jeszcze często mylimy z backupem? Wersjonowanie danych jest kolejnym zagadnieniem nieprawidłowo charakteryzowanym jako typ kopii zapasowej. Należy wiedzieć, iż wersjonowanie danych jest tylko gromadzeniem różnych wersji tego samego pliku. Backupem nie będzie także trzymanie plików na osobnych partycjach tego samego dysku – należy pamiętać, iż w razie usterki nośnika zagrożone będą pliki umieszczone na wszystkich partycjach dysku.