JAK ZMIENIĆ KLUCZ PRODUKTU W WINDOWS 8

36-silver-metal-keybox-key-icon

 

 

 

 

 

W panelu sterowania systemu Windows 8 nie znajdziemy nigdzie opcji umożliwiającej zmianę klucza produktu – z pomocą przychodzi Wiersz polecenia (konsola). Poradnik prezentuje jak zmienić w prosty sposób serial, klucz produktu systemu Windows 8 i dokonać jego aktywacji.

1. Naciskamy kombinację klawiszy Windows + X, z wyświetlonego menu administratora wybieramy: Wiersz polecenia (administrator).

2013-02-07_122403

2. Po chwili powinna uruchomić nam się konsola – Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora.

2013-02-07_122442_pclivepl

3. Wpisujemy następujące polecenie:

slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

gdzie zamiast XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX podajemy nowy klucz produktu systemu Windows 8. Naciskamy klawisz Enter.

2013-02-07_123016_pclivepl

4. Po chwili powinniśmy zobaczyć komunikat o poprawności zmiany klucza produktu. W wyświetlonym komunikacie klikamy w OK.

2013-02-07_123031_pclivepl

5. Teraz dokonamy aktywacji naszego systemu – w konsoli wpisujemy polecenie:

slmgr.vbs -ato

i naciskamy klawisz Enter.

2013-02-07_123220_pclivepl

6. System wyświetli komunikat o pomyślnej aktywacji produktu. Klikamy w OK, zamykamy Wiersz polecenia i ponownie uruchamiamy komputer.

2013-02-07_123240_pclivepl

ALTERNATYWNA METODA

1. Naciskamy kombinację klawiszy Windows + X, z wyświetlonego menu administratora wybieramy: Wiersz polecenia (administrator).

2013-02-07_122403

2. Po chwili powinna uruchomić nam się konsola – Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora.

2013-02-07_122442_pclivepl

3. W konsoli wpisujemy następujące polecenie:

slui 3

i naciskamy klawisz Enter.

2013-02-07_123123_pclivepl

4. Po chwili zostanie wyświetlone okienko Aktywacja produktu Windows, w którym należy podać nowy klucz produktu i kliknąć w Aktywuj.

2013-02-07_123134_pclivepl

5. Po wykonaniu powyższych czynności należy ponownie uruchomić komputer.