Brak polskich znaków zamiana liter z-y

Brak polskich znaków zamiana liter z-y.

Brak polskich znaków – to często spotykana sytuacja niechcącej zmiany układy klawiatury. Domyślnie w systemie operacyjnym mamy dostępne 2 układy klawiatury dla użytkowników z Polski. Jest to Polski – programisty, oraz Polski 214. Na co dzień korzystamy z Polski – programisty – na tym układzie działają poprawnie polskie znaki. Jak już wspomniałem istnieje drugi układa klawiatury instalowany wraz z systemem – Polski 214 – po przełączeniu na ten układ występuje owa zamiana zdjęć min. z litery z na y itd.

Zobaczmy jak rozwiązać nasz problem.

Aby przywrócić z powrotem układ klawiatury Polski – programisty, czyli układ na, którym działają poprawnie polskie znaki, wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift.

Przełączanie pomiędzy układami klawiatury można prosto wyłączyć. Wyłączając tę opcje w systemie unikniemy w przyszłości przypadkowej zmiany układu klawiatury (zamiany znaków).

1. Klikamy w ikonkę Windows (menu start), a następnie Panel sterowania.

2. Przełączmy teraz widok apletów w Panelu sterowania na widok klasyczny. Z menu po prawej stronie Widok według wybieramy Duże ikony.

3. W Panelu sterowania wybieramy Region i język.

4.  Przechodzimy do zakładki Klawiatury i język, a następnie klikamy w Zmień klawiatury.

5. Zaznaczamy Polski (214) i z menu po prawej stronie wybieramy Usuń.

6. Klikamy w OK, a następnie zamykamy otwarte przez nas programy uruchomione w tym poradniku. To już wszystko, od tej pory nie spotkamy się już z tym problemem na naszym komputerze.