Elementy programu C++

Elementy programu C++

deklaracje, definicje, instrukcje.

Deklaracje i definicje

Deklaracja przydziela nazwę (identyfikator) określonemu obiektowi, np. stałej, zmiennej czy funkcji. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez …

Elementy języka C++

Elementy języka C++

Elementy języka C+ + to:

• identyfikatory,
• liczby,
• napisy,
• znaki,
• słowa kluczowe,
• słowa zastrzeżone,
• ograniczniki,
• komentarze.

Identyfikator

Identyfikator to dowolny ciąg liter lub cyfr zaczynający się od litery. Może zawierać …

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy sterujące pracą kompilatora są oznaczonymi znakiem # i najczęściej poprzedzają program.

Dyrektywa include

Dyrektywa include podaje nazwę pliku nagłówkowego modułu, którego zawartość jest włączana do programu. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka …

Moduły w C++

Moduły w C++

Moduł — część programu umieszczona w odrębnym pliku tekstowym. W C++ moduł jest podzielony na dwa pliki fizyczne:

• plik nagłówkowy — z rozszerzeniem .h,

• plik implementacyjny — z rozszerzeniem .cpp.

Plik nagłówkowy zawiera deklaracje eksportowanych …

Program w C++

Program w C++

Program w języku C + + jest funkcją o standardowej nazwie main i jako funkcja może przyjmować parametry i zwracać wynik. Program składa się z:

• dyrektyw kompilatora,

• nagłówka programu,

• bloku instrukcji.

Nagłówek programu specyfikuje …