System repozytoryjny

System repozytoryjny

Żyjąc w dobie ciągłego postępu technologicznego widzimy, iż niektóre zagadnienia stają się uniwersalne i da się do nich dopasować dużo różnych wyjaśnień. Dziś chcę scharakteryzować wam system repozytoryjny, który niedawno trochę się zmienił. Przyjrzymy się także rodzajom repozytoriów, byście mogli rozróżnić pojedyncze typy niniejszego rozwiązania.

Usługa repozytorium jest narzędziem technologicznym, jakie służy przede wszystkim do zapisywania, składowania i upowszechniania różnego typu plików. Należy rozróżniać usługę repozytorium od bibliotek cyfrowych i platform, które ujawniają jedynie współczesne materiały. Natomiast repozytorium gromadzi nie tylko świeże kopie danych ale także starsze wersje plików. Obowiązkiem repozytorium jest również przebieranie oraz sortowanie danych oddanych do przechowania. Dobre repozytorium to te, które należy do sieci międzynarodowej infrastruktury repozytoryjnej.


Istnieją różne typy repozytoriów, a sam system repozytoryjny składa się z kilku przeróżnych kategorii narzędzi. Wśród repozytoriów znajdują się:

1. Repozytorium instytucjonalne – założycielami są najczęściej instytucje. Służy ono zwłaszcza do gromadzenia oraz promowania prac, jakich twórcami są pracownicy danej organizacji. Oprócz tego repozytorium instytucjonalne dopomaga w jakiś sposób zarządzać instytucją. Znaczącym plusem niniejszego typu repozytoriów jest opcja prowadzenia niezwykle detalicznych statystyk.

2. Repozytorium dziedzinowe – tu swoje wyniki doświadczeń, publikacje oraz efekty pracy mogą umieszczać naukowcy z określonej dziedziny nauki. Jako flagowy przykład repozytorium dziedzinowego możemy wymienić arXiv, które dostarcza fizykom informacji o nowych publikacjach.

3. Repozytorium projektowe – wzorem może być repozytorium ECNIS. Jest to rozległy projekt kilku instytucji, który może posługiwać się repozytorium w zamiarach usprawnienia komunikacji oraz masowego prezentowania efektów projektu.

4. Repozytorium danych – osobliwa odmiana repozytoriów. Repozytoriów publikacji jest znacznie więcej niż repozytoriów danych. Repozytoria danych mimo wszystko wciąż się rozwijają, a pomaga im w tym procesie włączenie do projektów polityk instytucjonalnych. Jeżeli repozytoria danych będą dalej kształtowały się w tak zawrotnym tempie to niedługo będzie można je też podzielić na instytucjonalne i dziedzinowe.

Powyżej widzimy zaledwie parę przykładów repozytoriów. Powstaje ich naprawdę bardzo wiele. Jedne zaliczane} są do repozytoriów treści jeszcze inne natomiast do repozytoriów danych. W necie jest sporo gotowych repozytoriów, w których można gromadzić różne rodzaje plików. Założyć repozytorium możemy też z pomocą jednostek, które świadczą usługę repozytorium w swoich założeniach firmowych.