Sygnały sterujące

Sygnały sterujące wytwarzane są w większości przez mikroprocesor. Wymuszają określone czynności w zaadresowanych blokach lub określają kierunek przepływu informacji.

Najważniejszymi sygnałami sterującymi są sygnały WR (zapis) i RD (odczyt). Określają właśnie kierunek przepływu informacji. Zapis — od mikroprocesora, a odczyt do mikroprocesora. Bardzo ważny jest sygnał RST — zerujący mikroprocesor i wszystkie układy towarzyszące. Zawsze wystawiany jest po włączeniu mikrokomputera, po ustaleniu napięć zasilających. Specjalny rodzaj sygnału sterującego mogą wytwarzać układy we/wy. Jest to sygnał przerwania — INT. Sygnał ten w mikrokomputerze pełni rolę sprzężenia zwrotnego. Wystąpienie tego sygnału modyfikuje działanie mikrokomputera, który w sposób automatyczny rozpoczyna realizację tzw. podprogramu obsługi przerwania. Jednak żadnej spontaniczności — programista pisząc program działania mikrokomputera wszystko musi przewidzieć.

Inna struktura mikrokomputera nazywana jest harvardzką. Charakterystyczne dla niej jest rozdzielenie linii danych od linii, po których przekazywane są rozkazy (instrukcje). Większe skomplikowanie pozwala na przyspieszenie działania mikrokomputera. Struktura ta stosowana jest np. w mikrokontrolerach firmy Mikrochip.

Zastanówmy się, co wpływa na szybkość działania mikrokomputera? Liczba wykonywanych operacji w ciągu określonego czasu zależy bezpośrednio od częstotliwości sygnału zegarowego CLK. Sygnał ten wymusza kolejne operacje realizowane przez mikroprocesor, a w konsekwencji przez mikrokomputer. Częstotliwości tej nie można jednak zwiększać w nieskończoność. Ograniczenie stanowi sam mikroprocesor. Jako realny układ logiczny może poprawnie pracować do określonej częstotliwości. Maksymalna częstotliwość pracy mikroprocesora jest istotnym parametrem, podawanym nawet na jego obudowie. Kolejne ograniczenie maksymalnej szybkości odczytu i zapisu informacji mogą stanowić czasy dostępu pamięci.

Ilość przesyłanych informacji zależna jest także od liczby linii danych. Im więcej linii danych, tym więcej informacji można przesłać w jednej operacji. Osiem linii pozwala na przestanie I bajtu. Szesnaście linii daje możliwość przestania dwóch bajtów, a więc szybkość wzrasta dwukrotnie. Również wewnętrzne przetwarzanie danych realizowane jest na krowach I6bitowych.