Personalizacja dokumentów

W Obecnej Polsce mieszka ok trzydzieści osiem milionów ludzi, nie jest to ogromna liczba biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców takich państw jak Ameryka, Chiny, czy Indie, jednakże gdy weźmiemy pod uwagę strukturę działania państwa, to niniejsza liczba robi ogromne wrażenie.

W naszym tekście scharakteryzujemy jeden z najważniejszych systemów , przy użyciu którego państwo składające się z tak ogromnej wielkości jednostek zdoła poprawnie pracować.
Personalizacja dokumentów polega na nadaniu dokumentowi cech indywidualnych dla każdej osoby.Najlepszym przykładem jest dowód osobisty, który jest przymusowym rodzajem dokumentu dla każdego obywatela Polski  po ukończeniu osiemnastego roku życia.
Cechami indywidualnymi na skutek którym dowód nabiera odpowiednie wartości są  informacje o osobie starającej się np. imię, nazwisko, numer dowodu osobistego a także zdjęcie.Metodą odpowiedzialną za umieszczenie danych na dokumencie jest grawerowanie laserem oraz metoda biometryczna, która pełni funkcję ochrony (biometria zajmuje się pomiarami gatunku ludzkiego w celu sprecyzowania jego cech charakterystycznych przez co znalazła przeznaczenie w weryfikacji tożsamości dokumentów ,a także identyfikacji)
Personalizacji ulega wszelki dokument o wartości prawnej np. paszport, dowód rejestracyjny, prawo jazdy .
Po przez rozwój informatyki mamy także opcję nadania cech charakterystycznych dowolnym dokumentom z wykorzystaniem różnych czcionek, również elementów graficznych jak na przykład mapa bitowa(składa się z zestawu bitów przez co istnieje możliwość odwzorowania elementów grafiki), a także elementów grafiki wektorowej.
Sposób ten jest coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w zamiarach efektywniejszego promowania swojej działalności na rynku.