Personalizacja dokumentów – zarządzanie dokumentami

Personalizacja i zarządzanie to dwa punkty zasadniczo związane z dokumentacją papierową jak też z tą w wersji elektronicznej. Z zarządzaniem dokumentacją kojarzą się przeważnie takie czynności jak np. sortowanie czy też magazynowanie. Proces personalizacji to nieznacznie odchodzący wątek od wspomnianego procesu zarządzania dokumentacją. Ta czynność skupia się bardziej wokół posiadaczy wybranych dokumentów. Korzystając z ksera w celu skserowania dowodu czy też wykonując kopie któregokolwiek dowodu ulegamy personalizacji. Te dwa tematy  przedstawimy w sposób takiż, by każdy poznał ich role oraz wpływ.

1. Zarządzanie dokumentami – z punktu widzenia każdego informatyka administracja plikami na urządzeniu skomputeryzowanym to nic innego jak ich porządkowanie, katalogowanie a także gromadzenie. Dokumentacją w wersji cyfrowej zarządza się o wiele swobodniej niźli dokumentami papierowymi. W internecie znaleźć można także przeróżne programy automatyzujące poszczególne czynności i repozytoria, w których w każdym momencie możemy umieścić osobiste pliki. Patrząc jednak na dokumenty w wersji papierowej zobaczymy nieco inne zależności. Aby właściwie zarządzać dokumentami w tej formie musimy dysponować wyznaczonym specjalnie miejscem oraz pracownikami, którzy będą się tym zajmować. Coraz częściej jednostki rezygnują z dokumentacji papierowej na korzyść wersji elektronicznej, albowiem założenia IT w dużej mierze dostosowują ich luksus pracy. Dokumentacja w wersji elektronicznej jest także bardziej bezpieczna na kilku komputerach niźli dokumentacja papierowa w kilkudziesięciu teczkach.