An inappropriate sitelink appears in the search results. How can I change it?

An inappropriate sitelink appears in the search results. How can I change it?

Sitelinks, które są wyświetlane pod niektórymi wynikami wyszukiwania Google mają na celu szybkie dotarcie użytkownika do interesujących go