What to do to display images in Google Images?

What to do to display images in Google Images? Is it possible to position images and is it profitable?.

Podstawową sprawą dla zapewnienia widoczności obrazków z Twojej strony w wynikach wyszukiwania jest umożliwienie ich indeksowania