Recording audio from a computer

Recording audio from a computer

Sometimes we need to record some sound from the computer, e.g.. music excerpt from the youtube movie, or our skype conversation. W tym poradniku pokażemy jak nagrać dźwięki wydobywające się z naszego komputera