Czym charakteryzuje się backup online?

Backup jest pojęciem niezwykle wszechstronnym, jakie przeważnie mylone jest przez internautów z podobnymi rozwiązaniami. Omyłki te nie są całkowicie bezpodstawne, bowiem założenia, jakie tu wam przedstawimy mają pewne znamiona kopii zapasowej. Natomiast wszelkie te zagadnienia nie spełniają wszystkich cech charakterystycznych dla backupu online.

Ochrona jest w tym miejscu słowem kluczem. Popatrzmy na sprecyzowany przykład wzięty prosto z życia: jeśli weźmiemy macierz RAID to fundamentalna różnica polega na sposobie zapisywania plików; mirroring to nic innego jak aktualne powielanie, a backup toteż dublowanie stanu systemu w jednym, określonym momencie. Wywnioskować możemy z tego, iż macierz jest tylko metodą zapisywania oraz składowania danych jednakże nie ochrania przed niebezpieczeństwem takim np. jak przypadkowe nadpisanie plików. Przeto też to rozwiązanie nie jest traktowane jako całkowite zabezpieczenie danych.

Niesłychanie systematycznie mylonym tematem z backupem jest archiwizowanie danych. Głównym celem archiwizacji jest klasyfikacja danych na wybrane kategorie, w ten sposób żeby osoba z nich korzystająca mogła w każdej chwili trafić do interesujących zasobów. W przypadku archiwizacji oryginalne dane transportowane są z pewnego miejsca w drugie, zaś jeśli mówimy o backupie danych to początkowe pliki pozostają zawsze na wcześniejszym miejscu, a ich kopia zapasowa jest deponowana na różnych urządzeniach zewnętrznych. Tym co wyłącza archiwizację jako kopię bezpieczeństwa jest jedynie istniejąca jedna wersja danych.

Co można jeszcze błędnie uznać za backup? Wersjonowanie danych, to kolejne pojęcie błędnie rozumiane jako rodzaj kopii zapasowej. Należy wiedzieć, iż wersjonowanie danych jest tylko gromadzeniem rozmaitych wersji tego samego pliku. Kopia zapasową nie możemy także nazwać trzymanie danych na innej partycji tego samego dysku – pamiętaj, iż w razie usterki nośnika zagrożone będą pliki przechowywane na wszystkich jego partycjach.