HUR DU INSTALLERAR UBUNTU? - UBUNTU INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 12.10

whats-new-laptopUbuntu är det perfekta systemet för att starta ditt äventyr med Linux-system. Den senaste versionen av Ubuntu 12.10 har många anhängare, som hävdar, att han i allmänhet är bättre, bekvämare att använda och ger fler möjligheter än Windows 8. Zachęcając do zapoznania się