C ++ - programelement

C ++ - programelement

förklaringar, definitioner, instruktioner.

Deklarationer och definitioner

Deklarationen tilldelar ett namn (identifierare) ett specifikt objekt, t.ex.. konstant, variabel eller funktion. Objektnamnsdeklarationer använder namnen på vanliga numeriska typer och namnen på programmerardefinierade typer.

Definicja przydziela pamięć zmiennym

Direktiv för kompilatorn – C ++

Direktiv för kompilatorn – C ++

Direktörerna för kompilatorstyrning är markerade med # och föregår oftast programmet.

Inkluderar direktivet

Direktiv omfatta ger namnet på modulhuvudfilen, vars innehåll ingår i programmet. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka