Storleksändring av grupp, upplösning och kvalitet på foton i Adobe Photoshop

Storleksändring av grupp, upplösning och kvalitet på foton i Adobe Photoshop.

Photoshop är förmodligen det mest omfattande programmet för redigering och skapande av grafik. Dess enorma antal funktioner och möjligheter, vilket det ger oss, tvingar oss att först bekanta oss med grunderna i programmets funktioner, …