C ++ - programelement

C ++ - programelement

förklaringar, definitioner, instruktioner.

Deklarationer och definitioner

Deklarationen tilldelar ett namn (identifierare) ett specifikt objekt, t.ex. konstant, variabel eller funktion. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez

Direktiv för kompilatorn – C ++

Direktiv för kompilatorn – C ++

Direktörerna för kompilatorstyrning är markerade med # och föregår oftast programmet.

Inkluderar direktivet

Direktiv omfatta ger namnet på modulhuvudfilen, vars innehåll ingår i programmet. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka

HTML-dokumentstruktur

HTML-dokument är vanliga textfiler med ett html- eller htm-tillägg. Så vilken redigerare som helst kan användas för att skapa textfiler, vilket gör att du kan skapa en ASCII-textfil. Naturligtvis finns det ett antal specialiserade program för att underlätta skapandet av denna typ av dokument. Do najważniejszych ich cech

Om uteslutning kan användas i robots.txt-filen?

Om uteslutning kan användas i robots.txt-filen?

Naturligtvis låter robots.txt-filen dig låsa kataloger samtidigt som du låser upp enskilda element som finns i den (dokument och underkataloger).

Exempel:

Användaragent:*

Inte godkänna: /testa/
Tillåta: /test/odlokowana-podstrona-1.html
Tillåta: /test/odlokowana-podstrona-2.html
Tillåta: /test / upplåst katalog /

Możliwa jest ma się rozumieć również