Štruktúra dokumentu HTML

Dokumenty HTML sú súbory obyčajného textu s príponou html alebo htm. Na vytváranie textových súborov je možné použiť akýkoľvek editor, , ktorý umožňuje vytvoriť textový súbor ASCII. Samozrejmosťou je množstvo špecializovaných programov na uľahčenie vytvárania tohto typu dokumentu. Do najważniejszych ich cech