CMS - a čo to vlastne je?

Čo znamená skratka CMS? Táto skratka pochádza z anglického jazyka „Content Management System“., je to redakčný systém. Zjednodušene povedané, vďaka týmto systémom máme možnosť sami aktualizovať služby. Ako poznáme aktualizáciu …