C ++ programové prvky

C ++ programové prvky

vyhlásenia, definície, inštrukcie.

Vyhlásenia a definície

Deklarácii je pridelené meno (identifikátor) konkrétny objekt, napríklad. konštantný, premenná alebo funkcia. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez

Smernice pre kompilátor – C ++

Smernice pre kompilátor – C ++

Direktívy ovládania kompilátora sú označené symbolom # a najčastejšie predchádzajú programu.

Smernica zahrnúť

Smernice zahrnúť dáva meno hlavičkového súboru modulu, ktorých obsah je zahrnutý v programe. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka