Postoj Googlu k atribútu nofollow

Postoj Googlu k atribútu nofollow.

Pomocou atribútu “nofollow” správcovia webu informujú vyhľadávače, že nemôžu použiť niektoré alebo všetky odkazy na danej stránke. Wartość nofollow atrybutu rel pozwala na dokładną kontrolę wykorzystywania