Sieťové protokoly IPX / SPX, NetBEUI, AppleTalk

Čo sú vlastne tie málo známe sieťové protokoly IPX / SPX - NetBEIUI - AppleTalk. Prečítajte si tento materiál a všetko pochopíte.

Sieťové protokoly Novell IPX / SPX sú pomenované podľa svojich hlavných protokolov: IPX - výmena paketov medzi sieťami (Internet