AKO ODSTRÁNIŤ POZADIE Z OBRAZU V GIMPE

Obrázok s priehľadným pozadím sa najčastejšie používa na ozdobenie ďalších fotografií. Nie vždy však vysnívaný predmet má priehľadné pozadie. Netreba zúfať. Dve metódy – viď, čo je pre vás lepšie.
Gosia ma požiadala o pomoc, a ponieważ w tym temacie

GIMP: AKO ZNÍŽIŤ OBRÁZOK BEZ STRATENEJ KVALITY

Máte radi PhotoScape, pravda? Ľahko sa používa, intuitívne a prehľadné rozloženie. Na rýchle prevedenie fotografie nepotrebujete veľa jeho znalostí - všetci ho za to zbožňujú. Aj ja. Keď však dôjde na zmenšenie fotografie, jakiś mały chochlik zjada nam jakość. …

ČASŤ PERSONALIZÁCIA GIMP. II – JEDEN REŽIM OKNA

Režim jedného okna je niečo, ktoré budete s najväčšou pravdepodobnosťou nesmierne milovať a nikdy sa nevrátite do obvyklého režimu. Navyše bude trvať niekoľko sekúnd, kým sa naštartuje a vráti späť! Znie to lákavo?

Pravdepodobne, že tento režim už poznáš, napr.. z innych