C ++ programové prvky

C ++ programové prvky

vyhlásenia, definície, inštrukcie.

Vyhlásenia a definície

Deklarácii je pridelené meno (ID) konkrétny objekt, napr.. konštantný, premenná alebo funkcia. Pri deklaráciách názvov objektov sa používajú názvy štandardných číselných typov a názvy typov definovaných programátorom.

Definicja przydziela pamięć zmiennym

Smernice pre kompilátor – C ++

Smernice pre kompilátor – C ++

Direktívy ovládania kompilátora sú označené symbolom # a najčastejšie predchádzajú programu.

Smernica zahrnúť

Smernice zahrnúť dáva meno hlavičkového súboru modulu, ktorých obsah je zahrnutý v programe. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka