Ďalšie úvahy týkajúce sa potreby zálohovania

Ďalšie úvahy týkajúce sa potreby zálohovania

To, ako často vytvárate nové súbory, závisí od typu vašej práce. To sa stáva, že ich vytváraš každý deň: písaním dokumentov, inštaláciou nových programov alebo ukladaním súborov stiahnutých z Internetu.

Ale nawet jeśli nie tworzysz zupełnie

Tvorba a implementácia plánu ochrany – kopírovanie údajov

Tvorba a implementácia plánu ochrany – kopírovanie údajov

Kritickým prvkom procesu obnovy systému po poruche je schopnosť obnoviť predtým zabezpečené údaje. No predsa zariadenia, operačný systém alebo aplikácie je možné vždy nahradiť novými, ale raczej nie uda ci

Čo je potrebné, vrátiť sa do práce

Čo je potrebné, vrátiť sa do práce

Ak ste vytvorili kompletný zoznam vecí, ktoré momentálne používate a ktoré možno budete potrebovať, je čas urobiť si ďalší zoznam – tentokrát to budú veci, ktorý vám umožní vrátiť sa k práci s počítačom. …

Výhody redundantného počítača pripojeného k internetu

Výhody redundantného počítača pripojeného k internetu

Ak ste šťastným majiteľom druhého pracovného zariadenia s pripojením na internet (najlepšie počítač), uvidíte, že v prípade zlyhania alebo zničenia systému je takýto redundantný hardvér prínosom.

S ďalším počítačom môžete:

• Spróbować

Programy na opravu počítačov

Programy na opravu počítačov

Potrebné programy

Vaša súprava na obnovenie by mala obsahovať aj niekoľko pomocných programov, medzi inými:

• Antivírusový skener pracujúci z diskety

• Programy používané pri zavádzaní vášho súčasného systému

• Prosty edytor

Nástroje na odstránenie zlyhaní počítača

Nástroje na odstránenie zlyhaní počítača

Čas nadišiel, premýšľať o tom, čo je nevyhnutné, teda o prípadoch vyžadujúcich vykonanie určitých nápravných opatrení, keď sa vykonané ochranné opatrenia ukázali ako nedostatočné a zariadenie bolo poškodené.

Rozdział ten pomoże ci w stworzeniu podstawowego