Karta graficzna – jaką wybrać kartę?

Karta graficzna – jaką wybrać kartę?

Przetestowaliśmy wszystkie obecne karty graficzne Nvidia i AMD i uszeregowaliśmy je wszystkie według wyników testów wydajności GPU.

Nasza hierarchia wyników testów wydajności GPU klasyfikuje wszystkie karty graficzne obecnej i poprzedniej generacji pod względem wydajności, …

Personalizacja dokumentów – zarządzanie dokumentami

Personalizacja i zarządzanie to dwa punkty zasadniczo związane z dokumentacją papierową jak też z tą w wersji elektronicznej. Z zarządzaniem dokumentacją kojarzą się przeważnie takie czynności jak np. sortowanie czy też magazynowanie. Proces personalizacji to nieznacznie odchodzący wątek od wspomnianego

Schemat blokowy i zasada działania mikrokomputera

Mikroprocesor jest podstawowym podzespołem mikrokomputera. Protoplastą mikrokomputera był komputer. Urządzenie to realizowano w różnych technikach, jakie w miarę upływu czasu udostępniał rozwój podzespołów elektronicznych. Wprowadzenie półprzewodników i układów scalonych spowodowało burzliwy rozwój elektroniki, a wraz z nią komputerów. Zasadniczym blokiem …

Usługa kopertowania – czy można zastąpić ulotki?

Korespondencja listowa i przesyłki kurierskie są zazwyczaj podstawą reklamową wielu Polskich firm. Tym samym stanowią one istotną ilość ponoszonych przez instytucję kosztów. Klienci odmiennie patrzą na dane spółki, jeżeli wysyłki nadawane przez nie są estetyczne, sprawnie dostarczane oraz czytelne. Jeśli