Størrelsesendring, oppløsning og kvalitet på bilder i Adobe Photoshop

Størrelsesendring, oppløsning og kvalitet på bilder i Adobe Photoshop.

Photoshop er sannsynligvis det mest omfattende programmet for redigering og oppretting av grafikk. Det enorme antallet funksjoner og muligheter, som den gir oss, tvinger oss til å gjøre oss kjent med det grunnleggende om programmets funksjoner, …