Størrelsesendring, oppløsning og kvalitet på bilder i Adobe Photoshop

Størrelsesendring, oppløsning og kvalitet på bilder i Adobe Photoshop.

Photoshop er sannsynligvis det mest omfattende programmet for redigering og oppretting av grafikk. Det enorme antallet funksjoner og muligheter, som det gir oss, gjør at vi blir kjent med hverandre …