C ++ programma-elementen

C ++ programma-elementen

verklaringen, definities, instructies.

Verklaringen en definities

De aangifte kent een naam toe (Id) een specifiek object, bijvoorbeeld. constante, variabele of functie. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Controlerichtlijnen voor compilers zijn gemarkeerd met # en meestal voorafgaan aan het programma.

De include-richtlijn

Richtlijn omvatten geeft de naam van het moduleheaderbestand, waarvan de inhoud is opgenomen in het programma. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka