C ++ programma-elementen

C ++ programma-elementen

verklaringen, definities, instructies.

Verklaringen en definities

De aangifte kent een naam toe (identifier) een specifiek object, bijv.. constante, variabele of functie. Objectnaamdeclaraties gebruiken de namen van standaard numerieke typen en de namen van door de programmeur gedefinieerde typen.

Definicja przydziela pamięć zmiennym

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Controlerichtlijnen voor compilers zijn gemarkeerd met # en meestal voorafgaan aan het programma.

De include-richtlijn

Richtlijn omvatten geeft de naam van het moduleheaderbestand, waarvan de inhoud is opgenomen in het programma. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka