C ++ programma-elementen

C ++ programma-elementen

verklaringen, definities, instructies.

Verklaringen en definities

De aangifte kent een naam toe (Id) een specifiek object, bijvoorbeeld. constante, variabele of functie. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Richtlijnen voor de compiler – C ++

Controlerichtlijnen voor compilers zijn gemarkeerd met # en meestal voorafgaan aan het programma.

De include-richtlijn

Richtlijn omvatten geeft de naam van het moduleheaderbestand, waarvan de inhoud is opgenomen in het programma. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka

Of uitsluiting kan worden gebruikt in het robots.txt-bestand?

Of uitsluiting kan worden gebruikt in het robots.txt-bestand?

Natuurlijk kun je met het robots.txt-bestand mappen vergrendelen terwijl je individuele elementen die erin zitten ontgrendeld (documenten en submappen).

Voorbeeld:

User-agent:*

Niet toestaan: /testen/
Toestaan: /test/odlokowana-podstrona-1.html
Toestaan: /test/odlokowana-podstrona-2.html
Toestaan: /test / ontgrendelde map /

Możliwa jest ma się rozumieć również