Comment changer le nom d'utilisateur / la page dans un lien Facebook?

Comment changer le nom d'utilisateur / la page dans un lien Facebook?

Il n'y a pratiquement aucune restriction lors de la modification du nom du lien de l'utilisateur. Facebook umożliwia ustawienie dowolnej nazwy użytkownika w linku o ile nie jest ona jeszcze zajęta co