C ++ -ohjelman elementit

C ++ -ohjelman elementit

ilmoitukset, määritelmät, ohjeet.

Julistukset ja määritelmät

Ilmoitus antaa nimen (tunniste) tietty objekti, esimerkiksi.. vakio, muuttuja tai funktio. Objektin nimen ilmoituksissa käytetään tavallisten numeeristen tyyppien nimiä ja ohjelmoijan määrittämien tyyppien nimiä.

Definicja przydziela pamięć zmiennym

Kääntäjän direktiivit – C ++

Kääntäjän direktiivit – C ++

Kääntäjän ohjausdirektiivit on merkitty # ja useimmiten edeltää ohjelmaa.

Sisällytä direktiivi

Direktiivi sisältää antaa moduulin otsikkotiedoston nimen, jonka sisältö sisältyy ohjelmaan. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka