How to change the username / page in a Facebook link?

How to change the username / page in a Facebook link?

There are basically no restrictions when changing the user's link name. Facebook umożliwia ustawienie dowolnej nazwy użytkownika w linku o ile nie jest ona jeszcze zajęta co