C ++ program elements

C ++ program elements

declarations, definitions, instructions.

Declarations and definitions

The declaration assigns a name (identifier) a specific object, e.g. constant, variable or function. W deklaracjach nazw obiektów wykorzystuje się nazwy standardowych typów liczbowych oraz nazwy typów zdefiniowanych przez