Does the keyword in the domain name affect the positioning??

Does the keyword in the domain name affect the positioning??

First dowód na pozytywny wpływ na pozycjonowanie obecności słowa kluczowego w adresie, we obtained accidentally as a result of working on one of the websites. Otóż zgłosił się do