C ++ programelementer

C ++ programelementer

erklæringer, definitioner, instruktioner.

Erklæringer og definitioner

Erklæringen tildeler et navn (identifikator) et bestemt objekt, for eksempel.. konstant, variabel eller funktion. Objektnavnerklæringer bruger navnene på standard numeriske typer og navnene på programmørdefinerede typer.

Definicja przydziela pamięć zmiennym

Direktiver for compileren – C ++

Direktiver for compileren – C ++

Direktiver for kompilerstyring er markeret med # og går ofte forud for programmet.

Inkluderer direktivet

Direktiv omfatte giver navnet på modulhovedfilen, hvis indhold er inkluderet i programmet. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka