CMS - a co přesně to je?

Co znamená zkratka CMS? Tato zkratka pochází z anglického jazyka „Content Management System“., je to systém pro správu obsahu. Jednoduše řečeno, díky těmto systémům máme možnost sami aktualizovat služby. Jak wiemy aktualizacja