Síťové protokoly IPX / SPX, NetBEUI, Protokol AppleTalk

Co přesně jsou málo známé síťové protokoly IPX / SPX - NetBEIUI - AppleTalk. Přečtěte si tento materiál a vše pochopíte.

Síťové protokoly Novell IPX / SPX jsou pojmenovány podle jejich hlavních protokolů: IPX - výměna paketů mezi sítěmi (Internet