GPT-3

GPT-3

Generativní předem vyškolený transformátor 3 (GPT-3) je autoregresivní lingvistický model, který využívá hluboké učení k vytváření textu podobného člověku. Toto je model predikce jazyka třetí generace v řadě GPT-n (a nástupce GPT-2) vytvořil OpenAI, výzkumná laboratoř umělé inteligence …